ผู้บริหาร

นายอภิชาต ภักดีสาร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
แผนปฏิบัติการโรงเรียน
รายงานประจำปี (SAR)
ผลการทดสอบ O-NET ม.3
ผลการทดสอบ O-NET ป.6
ข้อมูลงบประมาณ
รางวัลเกียรติยศ
แหล่งเรียนรุ้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
รายงานผลการทดสอบONET
แผนกลยุทธ์
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิงค์ที่น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/05/2012
ปรับปรุง 14/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 60971
Page Views 72363
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนดีศรีตำบล
โรงเรียนบ้านศิลา  เข้ารับการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล ในวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ผลการประเมิน "ผ่านอย่างไม่มีเงื่อนไข"  ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่านเป็นอย่างสูง
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2556,17:14   อ่าน 131 ครั้ง

นางนริศรา สุวรรณชาติ  ผู้ดูแลระบบการใช้งาน  เบอร์โทรศัพท์ 083-9506422  E-mail : satheelek@hotmail.com